BLOG LÀ GÌ?

Dưới đây là danh sách các trang blog về nhiều lĩnh vực: khoa học công nghệ, kho tàng tri thức, thư viện số, toán học…. các bạn có thể xem và tham khảo

Địa chỉ Blog

http://phuonglanvnu.blogspot.com/

http://diachatvietnam.blogspot.com/

https://yenhaihoang.blogspot.com/

https://yenhaihoangbs.blogspot.com/

Continue Reading

Danh sách link blog mới

Diễn đàn blog chất lượng vẫn là “món ăn” không thể thiếu của SEOer khi xây dựng backlink cho dù thuật toán luôn liên tục cập nhật. Trong bài này mình chia sẻ danh sách diễn đàn blog đi link chất t lượng mới nhất năm 2017.

Danh sách bên dưới mình đã lựa chọn theo những tiêu chí mà cá nhân mình đưa ra nên bạn hoàn toàn có thể lọc lại cho riêng mình.

STTLink bài viết

1http://phamthithu1977.blogspot.com/2017/06/quan-he-thay-tro-theo-tinh-than-kinh-ke.html

Continue Reading

Business strategy for Vinh Tuong industrial corporation in competiting with the big foreigner corporations

Title: Business strategy for Vinh Tuong industrial corporation in competiting with the big foreigner corporations : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hà, Nguyên
Chu, Thành
Nguyễn, Thị Mai Lan

Continue Reading

Building business strategy in the shrimp farming industry the case of IC Company

Title: Building business strategy in the shrimp farming industry the case of IC Company : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Ninh

Continue Reading

Danh sách blog hay và bổ ích

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html

Continue Reading

Chiến lược kinh doanh của tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và khu đô thị): Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Chiến lược kinh doanh của tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và khu đô thị): Luận văn ThS.

Continue Reading

Chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Authors: Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Sự

Keywords: Chiến lược kinh doanh
Xăng dầu
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Issue Date: 2007
2010-11-13
2013-12-03

Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Continue Reading

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2015.

 

Continue Reading

Building business strategy in the shrimp farming industry the case of IC Company

 

Title: Building business strategy in the shrimp farming industry the case of IC Company : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Ninh

Continue Reading

Xây dựng chiến lược kinh doanh 3 năm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu trong lĩnh vực kinh doanh xe máy tay ga.

Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An là doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước từ ngày 01/01/2005. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, Công ty sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của cả các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, việc nghiên cứu xác định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện sứ mạng của Công ty. Mục đích nghiên cứu.

Continue Reading
Subscribe to